TYST NU OCH HÖR PÅ
ASTRID GÖRANSSON MÖTER AUGUSTA STRÖMBERG
Halmstads Konsthall, 1 juni – 15 oktober 2024

Utställning är producerad av och visades på Eskilstunas konstmuseum under hösten 2023 med titeln Jag kan framställa en människa, att hon lever. Gestaltningen och utställningsformen är omarbetad specifikt för Halmstads konsthall tillsammans med David Skoog och GIPP arkitektur.

”Tyst nu och hör på”. Uttalandet är ett citat av Augusta Strömberg från en journalanteckning den 14/12 1900. Astrid Göransson mötte Augusta Strömbergs bilder första gången på Medicinhistoriska museet i Uppsala år 2015. Nu möts de på Halmstads konsthall. En duoutställning upplagd som ett slingrande visuellt samtal mellan en död och en levande konstnär. Två rum i rummet. Utställningen är utformad som en modell, en skiss. Enkla material och sköra tillfälliga konstruktioner bildar bakgrunder för Strömbergs och Göranssons verk.


Augusta Strömberg,”Upsala hospital och asyl midsommarkaffedrickning”, gouache på papper, mått 49,5 x 33, u.å.
© Regionarkivet Uppsala

Augusta Strömberg, utan titel (Upsala hospital och asyl), goache på papper, 48x31 cm, u.å. © Medicinhistoriska museet i Uppsala

I det första rummet presenteras Augusta Strömbergs målningar. De vita pappersväggarna stänger ute omvärlden men släpper samtidigt in den. En stor del av Strömbergs bevarade verk visas i utställningen. Hennes unika porträtt på sköterskor och läkare, målningarna som utförligt beskriver hennes eget liv och de egenartade bilderna med bibliska motiv. Alla målningarna är utförda under de år hon var intagen på Upsala Asyl och Hospital och de är utlånade av Medicinhistoriska museet i Uppsala och Regionarkivet Uppsala.

Installationsvy, entré, pappersrummet där Augusta Strömbergs arbeten presenteras är utformat av Gipp arkiterktur

Installationsvy, insida, Augusta Strömbergs arbeten presenteras i ett pappersrum, ritat av Gipp arkiterktur

Installationsvy, pappersrummet och delar av skulpturverket TYST NU OCH HÖR PÅ

skulpturverket TYST NU OCH HÖR PÅ, stengods, olika dimensioner (detalj), 2023, © Eskilstuna konstmuseum

Det andra rummet är situationen den omvända. Plötsligt en bländande solkatt, mörka accetatfilter skärmar av ljuset men inte verkligheten utanför glaset. Det råder en halvdager – en kaotisk och oroande plats för Göranssons fyra kolanimationer och hennes skulpturer. Animationerna förkroppsligar och blandar hennes eget liv med Augustas i associativa bildflöden. I skulptursviten TYST NU OCH HÖR PÅ funderar Göransson i sina fiktiva små porträttbyster över Augusta Strömbergs medpatienter.

Installationsvy

Installationsvy

Installationsvy, pappersrummet och delar av skulpturverket TYST NU OCH HÖR PÅ

Skulpturverket TYST NU OCH HÖR PÅ, stengods, olika dimensioner (detalj), 2023, © Eskilstuna konstmuseum

Konst förändrar inte världen.

Den förändrar människor. När Astrid Göransson ger sig in i Augusta Strömbergs universum är det med viss bävan inför denna omvälvande kraft. För bilder, särskilt bilder av människor, är riskabla – något vi nu lite yrvaket börjat inse på nytt i takt med de sociala mediernas spridning. Men i konsten är det ingen nyhet. Ett omsorgsfullt porträtt skänker människan värdighet, gör henne synlig inför världen. Men bilden kan också avslöja hemligheter som blir förödande.

För konstnären är denna makt en gåva som förpliktigar. Augusta Strömberg tillbringade femtio år av sitt liv på institution, utan att brytas ner mentalt av isoleringen. Tvärtom: enligt läkarjournalerna rörde hon sig stolt och högrest bland sina kuvade, ”hopsjunkna” medpatienter. Övertygad om sina konstnärliga förmågor såg hon sig som utvald, kallad att vittna bland sina medmänniskor om en möjlig, bättre värld. Om sina målningar talade hon, heter det, ”med förkärlek” som ”mästerstycken”.

Hos Astrid Göransson är konstens kraft istället något som manar till ödmjukhet. Jag tänker mig att det som inte minst har lockat och fascinerat i mötet med Augusta Strömbergs bilder är just denna radikala kontrast i synen på den egna konstnärsrollen. Astrid Göransson arbetar inkluderande, i nära dialog med dem hon engagerar i sina konstnärliga projekt. Det är uppslukande processer, med en avlyssnande metod som i de flesta avseenden står i djup motsats till den messianska, mediala konstnärsmyt Augusta Strömberg byggde sitt egensinniga bildskapande på.

Och ändå inte. För i grund och botten delar de trots allt en syn på konstnärens uppgift som förmedlare av oanade, förbisedda mysterier. När Astrid Göransson knackar dörr i Molkom och ber folk visa sina onödigaste ägodelar, eller när hon i Karlshamn arrangerar en omröstning om vem som ska bli bostadsområdets galjonsfigur, lyfter hon fram det unika och oersättliga i det till synes alldagliga och utbytbara. Av det anspråkslösa blir något ovärderligt, konst – liksom när Augusta Strömberg i sin till synes enahanda institutionsvardag tycker sig stå vid ”Skapelsens urmorgon”. Det finns i själva verket inget enahanda, inget vanligt. Varje människa är en skulptur och varje ansikte är upplyst. Allt är ovanligt och enastående, beroende på vem som ser, och hur.

Astrid Göranssons porträtt tar på så vis, kan man säga, vid där Augusta Strömbergs slutar. Eller om det är tvärtom: Göranssons intensiva lerbyster och Strömbergs strama målningar är inte varandras förebilder eller kommentarer. De väcker varandra, sätter varandra i rörelse. Laddningen, intensiteten är gemensam, även om den riktar sig åt skilda håll, med skilda syften.

Kanske handlar alltihop egentligen om ett sätt att göra världen meningsfull och sammanhängande. Att mitt i allt ofrånkomligt lidande, all omänsklig isolering, all dumhet och tristess insistera på konstens kraft som helande, befriande och därmed – ja, just det: något som ändå på sätt och vis förändrar världen.

En människa i taget.

Dan Jönsson
författare och kritiker

 

Installationsvy, Minusgrader, 16 mm film, loop, 04:17 min, 2023

Installationsvy, Mörkrummet, filmstill, 16 mm film, loop, 04:12 min, 2023

Installationsvy, Ån, 16 mm film, loop, 01:49 min, 2022

Installationsvy, Andedräkt, 16 mm film, loop, 03:46 min, 2023

Femtiofyra år och aderton dagar, torkade smultron, gräs, papper, ljusbord, träbockar, 60x42x90 cm (detalj)

Femtiofyra år och aderton dagar, torkade smultron, gräs, linneväv, 50x440 cm

Skiss