pågående/kommande offentliga arbeten och utställningar


Galleri Wallner, Polyfoni 4, final, grupputställning, 18/3 - 23/4 2017 >>>
Konstnärlig gestaltning på Gläntanskolan i Helsingborg, invigs i dec 2017
Platsspecifik konstnärlig gestaltning i Fröslunda, ett bostadsområde i Eskilstuna, invigning på Mors Dag, 28 maj 2018
Konstnärlig gestaltning på Akademiska sjukhuset i Uppsala, invigs i juni 2018
KONSTEN.NET - Konstens frågeformulär läs mer >>>

Beställ och läs mer om boken "Polaroider" >>>