Talande scen
Konstnärlig gestaltning på Akademiska sjukhuset i Uppsala, invigs i början av 2019.

Bordet
Vi bygger ett bord ,ett bord som tål att tittas på, tål att granskas i alla sina delar. Ett bord som går att krypa in under eller bara luta sej mot.
På bordet placeras många objekt i olika material och olika storlekar. Handens närvaro ska vara påtaglig. Skulpturerna ska vara klappvänliga och hantverket vara väl synligt.
Jag samtalar med människor som på olika sätt har anknytning till sjukhuset, dess kropp och funktioner.
– Hur gör du för att hålla ut? Varifrån hämtar du din kraft?
En personlig bild. Berättelser om det egna rummet, om platser, situationer och föremål som ger tillit och hopp. Jag har analoga avsikter, vill vara direkt avbildande. Med berättelserna som stämton letar jag upp gestaltningen, skulpturen. Bilderna gömmer sig i samtalen.
Talande scen ska genom sina olika delar skapa identitet och fantasi kring den plats där verket är placerat. Det är frågvist, rättframt och ger betraktaren en möjlighet att hitta likheter med sina egna erfarenheter.
Talande scen är till för att bryta rummets skala, skapa intimitet och inspirera till tankar och samtal.
Skulpturen är centralt placerad mitt framför det stora fönsterpartiet i J-husets entréhall. En skulptur som ser ut som ett bord och har bordets funktion. Motljussituationen är en viktig del av verket, det bildar en vacker siluett.

”det oförmodade mötet mellan ett paraply och en symaskin på ett operationsbord”
ur Maldorors sånger av Comte de Lautréamont