BLÅ TIMMEN
Det finns ett franskt uttryck som jag alltid tyckt mycket om, ”Entre chien et loup”. Ett poetiskt sätt att beskriva ljuset, ”mellan hund och varg”. Jag tror att det som avses är, att när skymningen faller så går det inte att urskilja om det är en varg eller en hund. Dessa stunder på dygnet kallas också, ”den blå timmen” – ”l´heure bleue”
Jag har alltid tänkt att det är just den här tiden på dygnet, då allt är blått, i skymningsljuset, som fantasin härskar. Det är inte mörkt – inte ljust – ett mellanrum – då allt är möjligt.

 

Blå Timmen, installationsvy

Verket BLÅ TIMMEN till Dufvegårdens äldreboende i Katrineholm består av två delar:
Mellan Hund och Varg
Två klappvänliga skulpturer, en hund och en varg huggna i almträ.
Blå Horisont
Trettioen blå målningar installerade som en horisont.

 

MELLAN HUND OCH VARG
De är både väktare och kamrater och väntar på att bli klappade. Hunden sitter på en kopia av en träpelare som finns utanför Katrineholms hembygdsmuseum på Stora Djulö. Vargen sitter på en stubbe med ett bildäck som jag såg på ett industriområde i Katrineholm.

Mellan Hund och Varg, detalj, äggoljetempera på almträ

Mellan Hund och Varg, detalj, äggoljetempera på almträ

Blå Timmen, installationsvyer

 

BLÅ HORISONT
Ordet BLÅ på olika språk.
Solen går ner i den blå horisonten och där bakom finns hela världen. På väggarna i trapp-hallen hänger trettioen målningar i olika storlekar. Målningarna är installerade som en horisontell linje och de föreställer ordet blå på trettioen språk. Ett målat ord i färg som föreställer färgen. Samtalet kring målningarnas motiv väcker tankar och minnen. Mellan det vi ser och det vi vet uppstår språket. I verket ingår också ett quiz med facit.
Ladda ner quizet som en pdf >>>

Blå Horisont, detalj, vinylfärg på björkpannå

Blå Horisont, installationsvy, vinylfärg på björkpannå

Blå Horisont, målningen Turkiska, vinylfärg på björkpannå

 

BILDER FRÅN ARBETET MED BLÅ TIMMEN
Teckning, modellering, kopiering av lermodellerna till frigolit, sen tar bildhuggaren Ulf Celén över arbetet och hugger skulpturerna i alm. Efter några månader kommer de tillbaka till ateljén. Då målas de med äggoljetempera. Textmålningarna målas med vinylfärg på björkpannå.

Mellan Hund och Varg, skisser i skala 1:1

Inspirationsbilder, detalj av pelare vid Katrineholms hembygdsmuseum på Stora Djulö och ett däck på ett industriområde.

Modellering

Vargen och Hunden under arbete i ateljén

Kopiering till frigolit modeller

Hunden i skivor inför bildhuggningen. foto: Ulf Celén

Bildhuggningen av Hunden. foto: Ulf Celén

Vargens skivor är limmade, tassarna huggs färdigt på varje skiva innan limningen. foto: Ulf Celén

Ulf Celén hugger mönstret på däcket i sin ateljé, Böne Västergötland.

Interiör från Ulf Celéns ateljé.

Hunden och Vargen är målade med äggoljetempera.

Skisser till textmålningarna.

Målningen Vietnamesiska, vinyl på björkpannå